fbpx

Mathias Ház árak és foglalás

Kedves Vendégeink!
Az aktuális szobár ajánlatainkat és szobafoglaltságunkat és a szobák felszereltségét az alábbi linken keresztül tudják elérni:

Foglaljon a legjobb áron booking.com oldalunkon

Mathias Ház – elérhetőség

7394 Magyarhertelend, Bokréta u. 1/a.
Tel+36 30 674 6933
e-mail: foglalas@mathias-panzio.hu

AJÁNLATKÉRÉS DIREKT A SZÁLLÁSADÓTÓL:
szobafoglalás, árak⇒:  Foglalás

Mathias Ház – Házirend

Panziónk valamennyi munkatársa mindent megtesz az Önök kényelméért és biztonságáért, azonban ehhez a vendégek együttműködése is nélkülözhetetlen.

Ennek érdekében tartjuk szükségesnek az alábbiakban megfogalmazott normák figyelembevételét és betartását.

A házirend betartása a panzió minden vendégére nézve kötelező.

Bejelentkezés

A vendégek egy db szobakulcsot kapnak, amelyhez a szobában lakó vendég(ek) regisztrálása szükséges. A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a vendég személyazonosságának igazolását jelenti. A személyazonosító okirat bemutatása a panzió számára lényegesnek minősített szerződési feltétel. Hontalanok és nem az Európai Unió állampolgárai esetében a hontalan igazolvány, illetve az útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező.
A szobákat a megérkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni.

A szoba korábbi elfoglalása esetén a panzió jogosult a szerződésben meghatározott felárat felszámítani.

Kijelentkezés

A távozás napján a vendég a szobát poggyászával, bevitt dolgaival együtt 11:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott kulcsot a recepción leadni.

A szoba későbbi elhagyása esetén a panzió jogosult a szerződésben meghatározott felárat felszámítani.

A vendég a szobai tartózkodása ellenértékét legkésőbb a panzióból való végleges távozása előtt köteles a panziói szerződésben meghatározott módon kiegyenlíteni.

A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a panzió jogosult a vendég panzióba bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni.

Fizetés nélküli távozás esetén a panzió a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.

Az utólag felmerült és ki nem egyenlített díj összegét a panzió a vendég bankkártyájára terheli.

Reggeli
Panziónk svédasztalos reggelit (kisebb vendéglétszám esetén felszolgált reggelit) kínál a panzió éttermében és teraszán.                                                     
A reggeli időpontja 8.00 – 10.00.
A panzió reggeli kínálata a reggeli ideje alatt, az étteremben és a teraszon történő fogyasztásra szolgál. Kérjük vendégeinket, hogy a panzió által                                                       biztosított ételeket és italokat ne vigyék ki a reggeliző helységek területéről.
Reggeli igényüket kérjük, amennyiben előzetesen nem egyeztették, az igényt megelőző nap legkésőbb 12:00 óráig szíveskedjenek jelezni.
 

Látogatók

A panzió szobáiban csak a recepción regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a panzió kizárja.

A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli vendég után portai/rack árat számol fel a panzió.

18 év alatti vendégek

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a szobában. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

A panzió szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.

A panzió területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.

 Panzió eszközei, berendezések

A vendég köteles a panzió eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég a panzió felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

A panzió berendezési, felszerelési tárgya a panzió területéről kizárólag a panzió előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. A panziói szoba bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a panzió munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

Panzió tárgyainak, eszközeinek elvitele a panzió előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a panzió megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

A vendég a bejelentkezést közvetlen követően ha bármely tárgyban, eszközben hibát észlel (törött, sérült, szakadt, működésképtelen), jelezni köteles a panzió személyzete számára. Amennyiben ezt a vendég nem teljesíti, ezzel elismeri, hogy az érkezéskor a panzió berendezési tárgyai és eszközei sérülésmentes és működésképes állapotban voltak. Abban az esetben, ha távozáskor a helyszínen lévő kolléga jelzi a berendezési tárgy/eszköz sérülését, a panzió jogosult a kárt megtéríttetni a vendéggel.

A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a panzió kizárja.

Wi-fi

A panzióban wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes. 

A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a panzió nem garantálja.

A wi-fi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a panzió nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

Biztonság

A vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni. Tűzoltó palackok a panzió folyosóin, emeletenként találhatók. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul riasztani a recepciót.

A panziói szobában tilos vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot, tabletet, fényképezőgépet, videokamerát – üzemeltetni.

A panzió területére be nem vihető dolgok

A panzió az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:

  • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
  • a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
  • különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,
  • tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
  • hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
  • pszichotrop anyag

A panzió a vendég előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető dolog bevitelét a panzió területére.

Ha a vendég a panzió előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a panzió területére, azt a panzió a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.

Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a panzió kizárja.

A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a szállodának.

Dohányzás

A panzió nemdohányzó panzió. Ennek értelmében a panzió zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata.

A panzió alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a panzió területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigarettázás abbahagyására. A vendég, illetve a panzió területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

A szobában, vagy az épületben történő dohányzás esetén a panzió a vendéget azonnali távozásra szólíthatja fel, valamint szobánként, éjszakánként 20.000 Ft büntetés kiszabására jogosult.

Továbbá, amennyiben bármely vendég vagy a panzió területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a panziót az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a panzió jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

Rendellenes magatartás

A vendégek nyugalma érdekében a panzió területén 22:00 és 08:00 óra között – kivéve a panzió által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében – tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.

A panzió területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

A panzió munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget.

Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért a panzió egyenként 5000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett vendég szobaszámláját.

A harmadik figyelmeztetés után a panzió jogosult a panziói szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

A panzió kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

 Háziállatok, kisállatok

Háziállatok és kisállatok a panzió teljes területére történő behozatala, elhelyezése, azok méretétől és fajtájától függ.

A panzióba háziállat csak előzetes egyeztetést követően, a vendég folyamatos felügyelete mellett, felár fizetése esetén hozható be. Panziónk nem                                                     biztosítja a fekhely kialakítását a szobában, illetve az eledelt, melyről vendégünk gondoskodik. A háziállat a közösségi helyeket a szoba                                                                       megközelítésére használhatja, nem vihető be az étterembe és a reggeli ideje alatt a terasz területére. A vendég teljes körűen felelős valamennyi, a háziállat által okozott kárért, melyet köteles a helyszínen megfizetni. A háziállat a panzió működését és vendégei nyugalmát nem zavarhatja, melyért a vendég felelősséggel tartozik.
 

Tilos egzotikus, vagy veszélyes, vagy fegyvertartási engedélyhez kötött állatok panzió területére történő behozatala, tárolása, mely szabály megszegése esetén 20.000 Ft kártérítést kell megfizetni, továbbá a panzió minden további bejelentés nélkül intézkedik a büntetőjogi felelősségre vonás megindításáról.

Parkolás
Az autókkal, gépjárművekkel kizárólag a vendégek részére kijelölt parkolóhelyen lehet parkolni. Kérjük, hogy járműveikkel úgy parkoljanak, hogy az a többi jármű és vendég szabad mozgását/parkolását ne akadályozza. Ellenkező esetben a járművet áthelyezzük. A Szolgáltató a                                                                   parkolójában lévő gépjárműben hagyott értéktárgyakért, illetve a járművekben harmadik fél által okozott károkért felelősséget nem vállal.            
 

 Adatvédelem

A panzió a vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni hotelbeli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.

A vendég tudomásul veszi, hogy a panzió jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak.

A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a panzió nem emelhet kifogást.